Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người thường phụ thuộc quá nhiều vào máy tính, ngay cả với phép tính đơn giản. Tuy nhiên, vẫn có một số mẹo tính nhẩm nhanh rất thú vị. Những mẹo vặt tính nhẩm…