Đương nhiên, để cắt được 1 lát thịt ngon ngọt và mềm đúng nghĩa, bạn phải mua 1 loại thịt đắt tiền. Tuy vậy, bạn vẫn có thể chế biến lát thịt rẻ tiền thành 1 lát thịt ngon bằng thủ thuật riêng của mìn…