Kết quả nghiên cứu của Đại học Sydney công bố vào ngày 9 tháng 12 năm 2015 thu hút nhiều sự chú ý. Theo trang chủ của trường đại học, người ta nói rằng ngủ nhiều hơn 9 giờ có thể ảnh hưởng bất lợi đến…