Bạn có thường nghe những câu chuyện về “Não của nam và thì khác nhau!” Nhưng sự khác biệt sinh học giữa đàn ông và phụ nữ có ảnh hưởng như thế nào đến trí thông minh? Có sự khác biệt về nã…