Rất nhiều người đang gặp “rắc rối” với hiện tượng tóc bạc sớm. Có lẽ tóc bạc ở độ tuổi 30 trở đi là chuyện bình thường, nhưng sẽ là nỗi lo nếu tóc bạc sớm ở độ tuổi 10 và đôi mươi. Theo nhà văn “…