Bạn có nghĩ rằng “người tiết kiệm tiền là người kiếm được nhiều thu nhập?” Tuy nhiên, số tiền thu nhập và số tiền tiết kiệm không liên quan nhau lắm. “Người tiết kiệm tiền” là …