Có nhiều ý tưởng để tái sử dụng các lon rỗng. Tuy nhiên, thực tế rất ít ý tưởng dành cho mục đích giải trí. Bài viết lần này sẽ giới thiệu cách chế tạo máy làm bỏng ngô. Cách làm máy này cực dễ, bỏ qu…