Bệnh cảm lạnh là một trong những loại bệnh phổ biến thường gặp ở mọi lứa tuổi khi thời khắc giao mùa chuyển từ thu sang đông.. Vì vậy, việc rửa tay và súc miệng thường xuyên cũng rất quan trọng, hơn n…