Ở tuổi phàm ăn, sự quan tâm của nam giới và phụ nữ trên thế giới đối với chế độ ăn kiêng là rất cao. Có nhiều động cơ khác nhau để giảm cân, chẳng hạn như mặc những bộ đồ yêu thích, hợp thời hoặc lý d…